Chuyên mục
HOME

CÁC BÁC SĨ, Y TÁ ĐÃ CHỊU ĐỰNG HẾT NỔI RỒI. CHÚNG TA CẦN PHẢI TRỢ LỰC CHO HỌ

CÁC BÁC SĨ, Y TÁ ĐÃ CHỊU ĐỰNG HẾT NỔI RỒI. CHÚNG TA CẦN PHẢI TRỢ LỰC CHO HỌ
Thời gian này, các bác sĩ, y tá là những người tội nghiệp nhất, vì họ đang trực tiếp giúp đỡ các bệnh nhân nhiễm Virus Vũ Hán. Họ có nguy cơ rất cao lây nhiễm con virus quái ác này. Trên thực tế, đã có nhiều y bác sỹ đã bị lây nhiễm.

– Mấy ngày nay, nhiều bác sĩ, y tá là những người bạn của tôi, tâm sự với tôi rằng: cha ơi, con muốn bỏ nghề này. Con chịu hết nổi rồi. Con điên mất. Con phải giữ mạng sống của con, chồng và con của con nữa.
XIN CẢ NHÀ CÂU NGUYỆN THÊM CHO CÁC BÁC SĨ VÀ Y TÁ. Họ quá tội nghiệp và hoang mang.

Nếu ta sợ Virus Vũ Hán, ta có thể tích trử lương thực, án binh bất động ở nhà. Còn họ thì sao? Họ phải đối diện trực tiếp với con Corona Vũ Hán trong từng con người bị lây nhiễm. Họ có nguy cơ rất cao sẽ trở thành nạn nhân của con virus này.

LỜI NGUYỆN TRONG CƠN ĐẠI DỊCH
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha.

Lạy Chúa Giê-su là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương ý đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và các nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.

Amen

Chuyên mục
HOME

Những Giám Mục Việt Nam đã qua đời

Người Công giáo Việt Nam cũng được mời gọi kính nhớ và cầu nguyện cho các Đức giám mục Việt Nam đã qua đời, những người đã hy sinh trọn cuộc đời cho công cuộc rao giảng Tin Mừng, giúp người Công giáo Việt Nam được triển nở về đời sống đức tin và tình yêu Thiên Chúa. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thương đưa các ngài đến chung hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên trời.

Tháng 1
09/01/1995: Ðức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của
Gm. Phó Gp. Phú Cường (1976 – 1982)
17/01/2007: Ðức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật
Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1988 – 2004)
22/01/1989: Ðức cha Giuse Phan Thế Hinh
Gm. Phó Gp. Hưng Hóa (1976 – 1985)
Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1985 – 1989)

23/01/1988: Ðức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi
Gm. Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1950 – 1960)
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Qui Nhơn (1960 – 1963)
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Đà Nẵng (1963 – 1988)
28/01/1992: Ðức cha Đaminh Đinh Huy Quảng
Gm. Chính tòa Gp. Bắc Ninh (1975 – 1992)
31/01/2013: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu Gm.

Chính tòa Gp. Vĩnh Long (1968 – 2001)
Tháng 2
01/02/1990: Ðức cha Phêrô Phạm Tần
Gm. Phó đại diện tông tòa Gm. Thanh Hóa (1959 –1960)
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thanh Hóa (1960 – 1990)
14/02/2017: Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà
Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1975 – 2009)
15/02/1997: Ðức cha Giuse Phạm Văn Thiên
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phú Cường (1965 – 1993)

22/02/1988: Ðức cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng
Gm. Chính tòa Gp. Xuân Lộc (1974 – 1998)
22/02/1995: Ðức cha Louis Hà Kim Danh
Giám mục Phó Gp. Phú Cường (1982 – 1993)
Gm. Chính tòa Gp. Phú Cường (1993 – 1995)
22/02/2009: Ðức Hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng

TGM. Gp. Hà Nội (1994 – 2005)
Tháng 3
01/03/2017: Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống
Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (2001 – 2009)
Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2009 – 2017)
10/03/1999: Ðức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
Gm. Chính tòa Gp. Hải Phòng (1979 – 1999)
12/03/1987: Ðức cha Ðaminh Lê Hữu Cung
Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1975 – 1987)

14/03/1989: Ðức cha Giuse Maria Ðinh Bỉnh
Gm. Phó Gp. Thái Bình (1979 – 1982)
Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1982 – 1989)
16/03/2006: Ðức cha Anrê Nguyễn Văn Nam
Gm. Phó Gp. Mỹ Tho (1975 – 1989)
Gm. Chính tòa Gp. Mỹ Tho (1989 – 1999)
24/03/1969: Ðức cha Phaolô Trần Ðình Nhiên
Gm. Phó Gp. Vinh (1963 – 1969)

Tháng 4
24/04/1967: Ðức cha Tađêô Lê Hữu Từ
Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1945 – 1959)
Đại diện tông tòa Gp. Bùi Chu (1948 – 1950)
24/04/1989: Ðức cha Giuse Trần Văn Thiện
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Mỹ Tho (1960 – 1989

Tháng 5
05/05/2001: Ðức cha Phaolô Bùi Chu Tạo
Gm. Đại diện tông tòa Gp. Phát Diệm (1956 – 1960)
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Phát Diệm (1960 – 1998)
06/05/2015: Ðức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi
Gm. Giám quản tông tòa Gp. Sài Gòn (1993 – 1998)
Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (1979 – 2005)
07/05/1974: Ðức cha Giuse Lê Quý Thanh
Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1964 – 1974)

09/05/1992: Ðức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1991 – 1992)
13/05/2012: Ðức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vĩnh Long (1960 – 1968)

18/05/1990: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Gm. Chính tòa TGP. Hà Nội (1978 – 1990)
20/05/1974: Ðức cha Ða Minh Hoàng Văn Ðoàn
Gm. Chính Tòa Gp. Qui Nhơn (1963 – 1974)
21/05/2003: Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho
Gm. Phó Gp. Nha Trang (1997 – 2003)

23/05/2011: Ðức cha Giuse Nguyễn Tích Ðức
Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1997 – 2000)
Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (2000 – 2006)
28/05/1944 Ðức cha Gioan Maria Phan Ðình Phùng
Gm. Phó đại diện tông tòa Gp Phát Diệm (1940 – 1943)

Tháng 6
03/06/2000: Ðức cha Phaolô Huỳnh Ðông Các
Gm. Chính tòa Gp. Qui Nhơn (1974 – 1999)
07/06/1982: Đức cha Đaminh Đinh Đức Trụ
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Thái Bình (1960 – 1982)
08/06/1988: Ðức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn Kim Ðiền
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Cần Thơ (1960 – 1964)
TGM. Phó Gp. Huế (1964 – 1968)
TGM. GP. Huế (1968 – 1998)

09/06/2003: Ðức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1975 – 1994)
Gm. Chính tòa Gp. Thanh Hóa (1994 – 2003)
10/06/2009: Ðức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Long Xuyên (1960 – 1997)
17/06/1974: Ðức cha Giuse Lê Văn Ấn Gm.
Chính tòa tiên khởi Gp. Xuân Lộc (1965 – 1974)

20/06/1990: Ðức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang
Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1965 – 1990)
29/06/1969: Ðức cha Giuse Trương Cao Ðại
Gm. Đại diện tông tòa Gp. Hải Phòng (1953 – 1960)
30/06/2001: Ðức cha Louis Phạm Văn Nẫm
Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1977 – 1999)

Tháng 7
01/07/1995: Ðức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình
Gm. Đại diện Tông tòa Gp Cần Thơ (1955-1960)
TGM. TGP. Sài Gòn (1960 – 1995)
06/07/1978: Ðức cha Gioan Baotixita Trần Hữu Ðức
Gm. Đại diện tông tòa Gp. Vinh (1951 – 1960),
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Vinh (1960 – 1971)
06/07/1978: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Năng
Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1971 – 1978)

06/07/2005: Ðức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạ
Gm. Chính tòa Gp. Vinh (1979 – 2000)
07/07/2012: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách
Gm. Phó Gp. Đà Nẵng (1975 1988)
Gm. Chính tòa Gp. Đà Nẵng (1988 – 2000)
11/07/1949: Ðức cha Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tòng

Gm Việt Nam tiên khởi,
Gm. Gp. Phát Diệm
Tháng 8
04/08/1990: Ðức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Buôn Mê Thuột (1967 – 1990)
17/08/2013: Ðức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, SDB
Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (2001 – 2013)
17/08/2013: Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Tân Gm.
Chính tòa Gp. Vĩnh Long (2001 – 2013)
18/08/1977: Ðức cha Phêrô Khuất Văn Tạo
Giám quản tông tòa Gp. Bắc Ninh (1955 – 1963)
Giám quản tông tòa Gp. Hải Phòng (1955 – 1960)
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Hải Phòng (1960 – 1977)

18/08/2014: Ðức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan
Gm. Phó Gp. Phan Thiết (2001 – 2005)
Gm. Chính tòa Gp. Phan Thiết (2005 – 2009)
Tháng 9
02/09/1998: Ðức cha Vinh Sơn Phạm Văn Dụ
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Lạng Sơn–Cao Bằng (1960 – 1998)
05/09/1973: Ðức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
Gm. Đại diện tông tòa Gp. Sài Gòn (1955 – 1960)
Gm. Chính tòa Gp. Đà Lạt (1960 – 1973)

16/09/2002: Ðức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận
Gm. Chính tòa Gp. Nha Trang (1967 – 1975)
Gm. Phó Gp. Sài Gòn (1975 – 1995)
Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình (1994 – 1998)
Chủ tịch Công lý và Hòa bình (1998 – 2002)
17/09/2009: Ðức cha Phaolô Lê Ðắc Trọng
Gm. Phụ tá TGP. Hà Nội (1994 – 2006)

23/09/2011: Ðức cha Giuse Trịnh Chính Trực
Gm. Phó Gp. Buôn Mê Thuột (1981 – 1990)
Gm. Chính tòa Gp. Buôn Mê Thuột (1990 – 2000)
24/09/2006: Ðức cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến
Gm. Phó Gp. Bắc Ninh (1988 – 1994)
Gm. Chính Tòa Gp. Bắc Ninh (1994 – 2006)

Tháng 10
02/10/1976: Ðức cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm
Gm. Phụ tá Gp. Sài Gòn (1965 – 1976)
05/10/2017: Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang
Gm. Chính tòa Gp. Thái Bình (1990 – 2009)
06/10/1987: Ðức cha Giuse Phan Văn Hoa
Gm. Phụ tá Gp. Qui Nhơn (1976 – 1987)
17/10/2010: Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận
Gm. Phó Gp. Cần Thơ (1975 – 1990)
Gm. Chính tòa Gp. Cần Thơ (1990 – 2010)

Tháng 11
13/11/1985: Ðức cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang
Gm. Chính tòa Gp. Hưng Hóa (1960 – 1985)
17/11/2011: Ðức cha Alexis Phạm Văn Lộc
Gm. Chính tòa Gp. Kontum (1975 – 1995)
27/11/1948: Ðức cha Giuse Ða Minh Hồ Ngọc Cẩn
Gm. Giám quản tông tòa Gp. Bùi Chu (1935 – 1948)
27/11/1978: Ðức Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê

TGM. Chính tòa tiên khởi TGP. Hà Nội (1960 – 1978)
Tháng 12
11/12/1999: Ðức cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất
Gm. Chính tòa Gp. Bùi Chu (1987 – 1999)
13/12/1984: Ðức Tổng giám mục Phêrô Martinô Ngô Ðình Thục
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Huế (1960 – 1968)
15/12/1981: Ðức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến
Gm. Phó Gp. Phát Diệm (1977 – 1981)
20/12/1974: Ðức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh
Gm. Chính tòa tiên khởi Gp. Bùi Chu (1960 – 1974)

20/12/2007: Ðức cha Raphael Nguyễn Văn Diệp
Gm. Phó Gp. Vĩnh Long (1975 – 2000)

Chuyên mục
HOME

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!